Bouwbedrijf Hesselink

hesselinkbouw.nl

de Mors 155

7631 BB Ootmarsum (Dinkelland)

Telefoon: 0541 - 292301 Telefax: 0541 - 293924

E-Mail: info@hesselinkbouw.nlI. Inhoud van de website De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid of claims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de informatie of het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn over het algemeen uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk met het opmaken van de internetpagina of de gehele site. De auteur mag zonder voorafgaande aankondiging veranderen, toevoegen, verwijderen of te staken van de publicatie zowel tijdelijk als permanent.

II. Verwijzingen en links Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( "hyperlinks"), vallen buiten de verantwoordelijkheid van de auteur en is niet aansprakelijk. De inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, databanken, software en de bijbehorende compilatie zijn het eigendom van Bouwbedrijf Hesselink. Met onze aangesloten bedrijven of hun licentiegever of leveranciers van auteursrechtelijk beschermde inhoud en logo's die op deze website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van Bouwbedrijf Hesselink en met onze aangesloten bedrijven of andere partners. Internetsites van derden die op deze site door middel van links doorverwezen worden, dragen wij geen verantwoording. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment dat de link is gemaakt, geen illegale inhoud op de pagina's te kunnen identificeren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteur van de gelinkte pagina's die de auteur heeft geen invloed. Hij distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's. Dit geldt voor alle binnen haar eigen Internetlinks en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen gemaakt door gebruikers van gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken op zijn pagina zichtbaar zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke informatie, berust uitsluitend bij de aanbieder van deze site.

III. Auteursrecht en merkenrecht. De auteur heeft in alle publicaties de auteursrechten van de afbeeldingen, logo’s, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten en gebruik te maken van zijn eigen afbeeldingen, logo’s, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten of ongeautoriseerd gebruik te maken van afbeeldingen, logo’s, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten. Alle binnen het internet bieden en eventueel door derden beschermde en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve eigenaren. De loutere vermelding leidt niet tot de conclusie dat de merken niet zijn beschermd door een derde partij. Het copyright voor gepubliceerde - door de auteur zelf - blijft als enige van de auteur. Elke reproductie, kopie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, logo’s, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in een andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur strafbaar. (Artikel 1 van de Europese Auteurswet)

IV. Gegevensbescherming. Wanneer er sprake is van de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze informatie door de gebruiker op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten - indien technisch mogelijk en redelijk - ook zonder de openbaarmaking van die gegevens of door het geven van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de imprints of vergelijkbare informatie contact op gegevens die zijn gepubliceerd postadressen, telefoon-en faxnummer en e-mailadressen voor marketing doeleinden die niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam e-mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

V. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer Deze disclaimer is een onderdeel van internetsite. Als onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet meer of niet geheel correct is, dan worden de overige delen van het document met hun inhoud tot geldig verklaard.


Foto's: Bouwbedrijf Hesselink